So sánh văn phòng So sánh 0
Công ty TNHH CITY OFFICE
TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Văn phòng cho thuê Hướng Đông Bắc

Vị trí: 52 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình

Diện tích: 70-150-200-274 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 307 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

Diện tích: 52-80-102-132 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 207.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình

Diện tích: 90-150-200-250 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 345.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 260/11 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

Diện tích: 30-60-90-120 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 15/28 Đường Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4

Diện tích: 50-70-100-140 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1

Diện tích: 90-150-190-227 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 483.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 86 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

Diện tích: 50-80-160 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 103A - 105 - 107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3

Diện tích: 50-90-120-155 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 391.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 55 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Diện tích: 40-60-80-100 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 253.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 15 Đường Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4

Diện tích: 30-50-100 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 15 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Diện tích: 150-200-350-500... m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 368.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 157 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Diện tích: 50-90-150-200 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 368.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10

Diện tích: 9-15-20-25-30 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 2.530.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 35 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4

Diện tích: 30-50-100-160 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 37 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Diện tích: 50-100-150-230 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 322.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 81A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3

Diện tích: 50-90-150-220 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 414.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 81 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

Diện tích: 50-70-100-150 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 50-70-90-120 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 368.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 92-94-96 Phan Ích Khiêm, Phường Tân Phong, Quận 7

Diện tích: 30-60-90-120 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 436-438-440 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 70-150-250–400... m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 299.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Diện tích: 40-100-160-220 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 91A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3

Diện tích: 50-90-150-210 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 414.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 69 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Diện tích: 50-90-150-200 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 391.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 307C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

Diện tích: 50-80-100-120 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 276.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

Diện tích: 50-70-100-150 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 276.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 309B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

Diện tích: 34-50-92-105 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 414.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 307B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

Diện tích: 40-50-80-107 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 276.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 370/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

Diện tích: 50-70-100-200 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 230.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60-120-170-210 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 276.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 15A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60-90-120-150 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 345.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 25 Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận

Diện tích: 504 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 59.800.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 17 Hồ Bá Kiện, Phường 12, Quận 10

Diện tích: 23-40-50-65 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 184.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 470 Đồng Văn Cống, phường Mỹ Lợi, Quận 2

Diện tích: 100-200-500-700 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 253.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 8 Đường 66, phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 100-110-155-246 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 253.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 302A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 70-100-158-316 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 276.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh

Vị trí: 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100-150-300-440... m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá thuê: 460.000 VNĐ/ Tháng

so sánh So sánh
Thuê văn phòng HCM giá tốt: Công ty TNHH CITY OFFICE chuyên cho thuê văn phòng tại HCM nhiều diện tích và vị trí tốt nhất với giá tiết kiệm lâu dài, giảm chi phí dịch vụ ngoài giờ,... Dựa theo lựa chọn của Quý Khách với mức thuê từ Hướng Đông Bắc thì hệ thống của Office Saigon đã lọc ra những sản phẩm tốt nhất để Quý Khách có thể lựa những sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, Công ty TNHH CITY OFFICE với đội ngũ chuyên viên tư vấn trên 30 nhân sự sẽ giúp tư vấn Quý Khách có những lựa chọn nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi để có thêm những chính sách ưu đãi tốt nhất - Hotline: 0777.777.234
Tư vấn - Kinh nghiệm chọn văn phòng
Ngắm căn nhà cấp 4 rộng rãi và tiện nghi không khác gì biệt thự
Mời các bạn cùng tham khảo ngôi nhà cấp 4 tưởng chừng đơn giản nhưng nội thất...
Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hình sự sai phạm tại dự án Đại Thanh
CafeLand - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách...
TP.HCM: Quy hoạch nhà thấp tầng dành cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an ở KDC - KCN An Hạ
CafeLand - UBND Thành phố vừa duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu...
Danh sách so sánh
Xem kết quả